Reklamationsret / Fortrydelsesret                  Udskriv

 

barfcenternord.dk yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven omfattende mangler, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler skal meddeles barfcenternord.dk indenfor rimelig tid efter, at fejlen eller manglen er opdaget eller burde være opdaget. I forbindelse med reklamationssager afholder barfcenternord.dk returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

 

Reklamation og varereturnering

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

 

Barfcenter Nord

 

Bogensevej 52

 

5270 Odense N

 

 

 

 

 

Fortrydelsesret

 

 

 

De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

 

 

 

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor De eller en af Dem angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse

 

 

 

For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os Barfcenter Nord, Bogensevej 52, 5270 Odense N, tlf: 24617863 Deres beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). De kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

 

 

 

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

 

 

Følger af fortrydelse

 

 

 

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

 

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller De har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

 

De returnerer varerne eller afleverer dem til os, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor De har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis De returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

 

De skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

 

 

 

Standardfortrydelsesformular

 

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

 

- Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:

 

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

 

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

 

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

 

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

 

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

 

- Dato

 

(*) Det ikke relevante udstreges